Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11

Občinski prostorski načrt

 

Dopolnitev Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325) (Ur.l.RS,št. 40/2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava SD OPN7 (Ur.l.RS,št. 8/2018)

Javno naznanilo - Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta SD OPN7 Vipava v letu 2018

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava SD OPN7 (Obrazec-POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 5/2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 69/2017)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30) (Ur.l.RS,št. 47/2017)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 6/2017)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 4/2017)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 26/2016)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 13/2016)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice (UL št. 99, 7. 12. 2009)

Priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava (Ur.l.RS,št. 93/2007)