Občinski prostorski načrt

 

Dopolnitev Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325) (Ur.l.RS,št. 40/2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava SD OPN7 (Ur.l.RS,št. 8/2018)

Javno naznanilo - Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta SD OPN7 Vipava v letu 2018

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava SD OPN7 (Obrazec-POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 5/2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 69/2017)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30) (Ur.l.RS,št. 47/2017)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 6/2017)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 4/2017)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 26/2016)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 13/2016)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice (UL št. 99, 7. 12. 2009)

Priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava (Ur.l.RS,št. 93/2007)