Proračun

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Ur.l.RS,št. 79/2017) (Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2017 (Ur.l.RS,št. 55/2017) (Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2017)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017 (Ur.l.RS,št. 87/2016) (Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2016 (Ur.l.RS,št. 67/2016)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015 (Ur.l.RS,št. 28/2016)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2016 (Ur.l.RS,št. 101/2015)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2015 (Ur.l.RS,št. 81/2015)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 17/2015)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015 (Ur.l.RS,št. 8/2015)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 68/2014)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 24/2014)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 111/2013)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 87/2013)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 35/2013)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 106/2012)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 72/2012)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 72/2012)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012  (Ur.l.RS,št. 107/2011)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 90/2011)

Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 80/2011)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010 (Ur.l.RS,št. 79/2011)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 18/2011)

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 106/2010)

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (Ur.l.RS,št. 106/2010)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (Ur.l.RS,št. 106/2010)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (Ur.l.RS,št. 66/2010)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009 (Ur.l.RS,št. 36/2010)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (Ur.l.RS,št. 106/2009)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (Ur.l.RS,št. 76/2009)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008 (Ur.l.RS,št. 46/2009)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007 (Ur.l.RS,št. 46/2009)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (Ur.l.RS,št. 121/2008)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (Ur.l.RS,št. 73/2008)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (Ur.l.RS,št. 115/2007)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (Ur.l.RS,št. 85/2007)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006 (Ur.l.RS,št. 27/2007)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (Ur.l.RS,št. 16/2007)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006 (Ur.l.RS,št. 106/2006)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005 (Ur.l.RS,št. 58/2006)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006 (Ur.l.RS,št. 44/2006)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006 (Ur.l.RS,št. 115/2005)

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005 (Ur.l.RS,št. 110/2005)

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005 (Ur.l.RS,št. 91/2005)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004 (Ur.l.RS,št. 49/2005)

Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 142/2004)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2005 (Ur.l.RS,št. 142/2004)

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (Ur.l.RS,št. 106/2004)

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (čistopis) (Ur.l.RS,št. 86/2004)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003 (Ur.l.RS,št. 34/2004)

Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 10/2004)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (Ur.l.RS,št. 3/2004)

Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve (Ur.l.RS,št. 3/2004)

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2003 (Ur.l.RS,št. 106/2003)

Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 36/2003)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2003 (Ur.l.RS,št. 36/2003)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2002 (Ur.l.RS,št. 36/2003)

Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 112/2002)

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2002 (Ur.l.RS,št. 83/2002)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2001 (Ur.l.RS,št. 40/2002)