Splošni pravni akti

Statut Občine Vipava:

Statut Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)

Spremembe Statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 20/2017)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)

Statut Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 42/2011)

Spremembe Statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 91/2005)

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 83/2002)

Statut Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 54/2002)

 

--------------------------------------------------------------------------------

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (Ur.l.RS,št. 27/2017)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 42/2011)

Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (Ur.l.RS,št. 55/2002)

 

--------------------------------------------------------------------------------

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava:

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)