Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7

občinski akti copy

Statut občine:

Statut Občine Vipava

Statut Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)


Ostali akti:

 

Splošni pravni akti občine:

(*.pdf)
Statut Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)

Predpisi Občine Vipava po letih sprejetja oziroma objave v glasilih:


Predpisi sprejeti v letu 2015

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015 (Ur.l.RS,št. 8/2015)


Predpisi sprejeti v letu 2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2015 (Ur.l.RS,št. 94/2014)
Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 93/2014)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata občinskega svetnika Občine Vipava na naslednjo kandidatko (Ur.l.RS,št. 81/2014)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 5. oktobra 2014 (Ur.l.RS,št. 79/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 68/2014)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2014 (Ur.l.RS,št. 53/2014)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 51/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 33/2014)
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 24/2014)
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)Predpisi sprejeti v letu 2013
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 111/2013)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Ur.l.RS,št. 90/2013)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 87/2013)
Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 35/2013)
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 35/2013)
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava ter na turističnem območju Smaragdne poti (Ur.l.RS,št. 2/2013)


Predpisi sprejeti v letu 2012
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 106/2012)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (Ur.l.RS,št. 103/2012)
Odločba o razveljavitvi 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 75/2012)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 72/2012)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 72/2012)
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 68/2012)
Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 30/2012)
Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 18/2012)
Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 2/2012)


Predpisi sprejeti v letu 2011
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 107/2011)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 90/2011)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010 (Ur.l.RS,št. 79/2011)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (UL št. 42, 31. 5. 2011)
Statut Občine Vipava (UL št. 42, 31. 5. 2011)
Obvezna razlaga 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 30, 22. 4. 2011)
Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (UL št. 22, 25. 3. 2011)
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava (UL št. 22, 25. 3. 2011)
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava (UL št. 18, 15. 3. 2011)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (UL št. 18, 15. 3. 2011)Predpisi sprejeti v letu 2010
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2011 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. oktobra 2010 (UL št. 92, 19. 11. 2010)
Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 24. oktobra 2010 (UL št. 91, 15. 11. 2010)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (UL št. 106, 22. 12. 2009) Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 82, 18. 10. 2010)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 66, 13. 8. 2010)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Odlok Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov Krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (UL št. 62, 30. 7. 2010)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 50, 24. 6. 2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (UL št. 45, 4. 6. 2010)
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 45, 4. 6. 2010)
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava (UL št. 39, 17. 5. 2010)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 36, 4. 5. 2010)
Odlok o turistični taksi v Občini Vipava (UL št. 18, 8. 3. 2010)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (UL št. 17, 5. 3. 2010)


Predpisi sprejeti v letu 2009
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 106, 22. 12. 2009)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice (UL št. 99, 7. 12. 2009)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 76, 30. 9. 2009)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 46, 19. 6. 2009) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 46, 19. 6. 2009)


Predpisi sprejeti v letu 2008
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 121, 23. 12. 2008)
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vipava (UL št. 90, 22. 9. 2008)
Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Vipava (UL št. 75, 22. 7. 2008)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 73, 18. 7. 2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 57, 10. 6. 2008)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (UL št. 57, 10. 6. 2008)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 5, 18. 1. 2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 2, 8. 1. 2008)


Predpisi sprejeti v letu 2007
Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (UL št. 118, 21. 12. 2007)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 115, 14. 12. 2007)
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (UL št. 113, 11. 12. 2007)
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah (UL št. 113, 11. 12. 2007)
Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Vipava prešel na drugega kandidata (UL št. 104, 16. 11. 2007)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 97, 24. 10. 2007)
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava (UL št. 93, 12. 10. 2007)
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto (UL št. 85, 21. 9. 2007)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 85, 21. 9. 2007)
Odlok o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 77, 27. 8. 2007)
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava (UL št. 74, 17. 8. 2007)
Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek) (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006 (UL št. 27, 26. 3. 2007)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 16, 23. 2. 2007)


Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (ODLOK S PRILOGAMI) (Uradni list RS, št.: 16/2007)
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(Uradni list RS, št.: 16/2007)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 27/2007)
Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek)(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Program priprave spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek)(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Pravilnik o uporabi kulturne dvorane(Uradni list RS, št.: 38/2007)
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava


Predpisi sprejeti v letu 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 44/2006)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne(Uradni list RS, št.: 50/2006)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 58/2006)
Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih v(Uradni list RS, št.: 62/2006)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 86/2006)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Sklep o zamenjavi namestnika člana občinske volilne komisije(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava v letu 2006(Uradni list RS, št.: 95/2006)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 106/2006)
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo s(Uradni list RS, št.: 114/2006)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 22. oktobra 2006(Uradni list RS, št.: 119/2006)
Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 12. novembra 2006(Uradni list RS, št.: 121/2006)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra(Uradni list RS, št.: 121/2006)
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v letu 2007(Uradni list RS, št.: 138/2006)


Predpisi sprejeti v letu 2005
Pravilnik o uvedbi agromelioracije na območju Občine(Uradni list RS, št.: 5/2005)
Program priprave lokacijskega načrta za proizvodne(Uradni list RS, št.: 41/2005)
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 49/2005)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina(Uradni list RS, št.: 52/2005)
Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče – Gospoda(Uradni list RS, št.: 77/2005)
Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta(Uradni list RS, št.: 78/2005)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Spremembe Statuta Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kul(Uradni list RS, št.: 106/2005)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 115/2005)
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(Uradni list RS, št.: 106/2005)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 110/2005)


Predpisi sprejeti v letu 2004
Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve(Uradni list RS, št.: 3/2004)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 3/2004)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 8/2004)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 10/2004)
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 10/2004)
Odlok o ukinitvi statusa javnega dobra(Uradni list RS, št.: 19/2004)
Odlok o spremembah odloka o opravljanju gospodarske(Uradni list RS, št.: 34/2004)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003(Uradni list RS, št.: 34/2004)
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči(Uradni list RS, št.: 38/2004)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o p(Uradni list RS, št.: 40/2004)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovit(Uradni list RS, št.: 74/2004)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (čistopis)(Uradni list RS, št.: 86/2004)
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 106/2004)
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo s(Uradni list RS, št.: 128/2004)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 142/2004)
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 142/2004)


Predpisi sprejeti v letu 2003
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funk(Uradni list RS, št.: 5/2003)
Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč(Uradni list RS, št.: 36/2003)
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgoj(Uradni list RS, št.: 45/2003)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomesti(Uradni list RS, št.: 53/2003)
Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodars(Uradni list RS, št.: 57/2003)
Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elekt(Uradni list RS, št.: 80/2003)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih(Uradni list RS, št.: 80/2003)
Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov ja(Uradni list RS, št.: 106/2003)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki(Uradni list RS, št.: 109/2003)
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev go(Uradni list RS, št.: 109/2003)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča(Uradni list RS, št.: 117/2003)


Predpisi sprejeti v letu 2002
Statutarni sklep(Uradno glasilo, št.: 3/2002)
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 5/2002)
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in m(Uradni list RS, št.: 36/2002)
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo st(Uradni list RS, št.: 40/2002)
Pravilnik o spr. in dopol. Pravil. o subv. obr. mere(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o v(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Statut Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava(Uradni list RS, št.: 55/2002)
Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center(Uradni list RS, št.: 65/2002)
Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov sv(Uradni list RS, št.: 78/2002)
Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS(Uradni list RS, št.: 83/2002)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 83/2002)
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko(Uradni list RS, št.: 99/2002)


Predpisi sprejeti v letu 2001
Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalne(Uradno glasilo, št.: 1/2001)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča(Uradno glasilo, št.: 2/2001)
Pravilnik o spr. in dopol. Pravil. o subv. obr. mere(Uradno glasilo, št.: 3/2001)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo(Uradno glasilo, št.: 4/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z(Uradno glasilo, št.: 5/2001)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o opravljanju(Uradno glasilo, št.: 6/2001)
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v c(Uradno glasilo, št.: 6/2001)


Predpisi sprejeti v letu 2000
Obvezna razlaga(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Odlok o občinskih cestah(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave(Uradno glasilo, št.: 3/2000)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 3/2000)
Odlok o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Sklep o izbiri koncesionarja brez javnega razpisa(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Odlok o dopolnitvah sprememb prostorskih sestavin dol(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevan(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o subvenc. obrest. mere kreditov najetih za(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORG(Uradno glasilo, št.: 8/2000 – 9/1997)
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 8/2000)
Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln(Uradno glasilo, št.: 9/2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 9/2000)


Predpisi sprejeti v letu 1999
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojn(Uradno glasilo, št.: 3/1999)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 5/1999)
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v obč(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroški(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Pravilnik o odvajanju odpadnih in padavinskih voda na(Uradno glasilo, št.: 8/1999)
Odlok o merilih za določevanje plačil in načinu izvaj(Uradno glasilo, št.: 9/1999)
Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 9/1999)
Odlok o turistični taksi v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 9/1999)


Predpisi sprejeti v letu 1998
Odlok o spremembi Odloka o varovanju vodnih virov Šum(Uradno glasilo, št.: 5/1998)
Odlok o spremembah Statuta Občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 7/1998)
Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete(Uradno glasilo, št.: 7/1998)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 9/1998)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojn(Uradno glasilo, št.: 9/1998)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Ob(Uradno glasilo, št.: 13/1998)
Odlok o številu članov Svetov Krajevnih skupnosti v(Uradno glasilo, št.: 13/1998)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Vipav(Uradno glasilo, št.: 15/1998)


Predpisi sprejeti v letu 1997
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za(Uradno glasilo, št.: 4/1997)
Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe(Uradno glasilo, št.: 9/1997)
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 koris(Uradno glasilo, št.: 10/1997)
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda(Uradno glasilo, št.: 17/1997)


Predpisi sprejeti v letu 1996
Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 1/1996)
Odlok o občinskem prazniku občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Odlok o peticiji in ljudski iniciativi(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih s(Uradno glasilo, št.: 6/1996)
Sklepi o številu članov Svetov Krajevnih skupnosti(Uradno glasilo, št.: 6/1996)
Odlok o komunalnih taksah(Uradno glasilo, št.: 10/1996)
Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih(Uradno glasilo, št.: 12/1996)
Tarifa komunalnih taks(Uradno glasilo, št.: 12/1996)
Odlok o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Ba(Uradno glasilo, št.: 21/1996)
Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ure(Uradni list RS, št.: 36/1996)
Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ure(Uradni list RS, št.: 50/1996)


Predpisi sprejeti v letu 1995
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave(Uradno glasilo, št.: 5/1995)
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 13/1995)


Predpisi sprejeti v letu 1994
Pravilnik o koriščenju čebelje paše v občini Ajdovšči(Uradno glasilo, št.: 3/1994)
Odlok o oskrbi s pitno vodo(Uradno glasilo, št.: 4/1994)
Odlok o spremembi Odloka o imenovanju ulic v naselju(Uradno glasilo, št.: 4/1994)
Odlok o razglasitvi domačije na Slapu, št. 18 – Majer(Uradno glasilo, št.: 7/1994)


Predpisi sprejeti v letu 1993
Dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in sred(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o oskrbi uporabnikov s plinom v omrežju(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsk(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševaln(Uradno glasilo, št.: 11/1993)


Predpisi sprejeti v letu 1992
Odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgo(Uradno glasilo, št.: 3/1992)
Odlok o organiziranju vzgojnovarstvenega zavoda Otroš(Uradno glasilo, št.: 6/1992)
Odlok o razglasitvi grobnice Hrovatin-Laurin z egipča(Uradno glasilo, št.: 8/1992)
Osnutek Programske zasnove za Južno vojašnico v Vipav(Uradno glasilo, št.: 9/1992)


Predpisi sprejeti v letu 1991
Odlok o ureditvenem načrtu Vipava center(Uradno glasilo, št.: 3/1991)
Uskladitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana(Uradno glasilo, št.: 3/1991)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta(Uradno glasilo, št.: 10/1991)


Predpisi sprejeti v letu 1990
Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Ajdov(Uradno glasilo, št.: 1/1990)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Ajd(Uradno glasilo, št.: 8/1990)
Odlok o pripravi in sprejetju uskladitev sprememb in(Uradno glasilo, št.: 10/1990)


Predpisi sprejeti v letu 1988
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 1/1988)


Predpisi sprejeti v letu 1986
Odlok o javnih poteh v občini Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 5/1986)
Smernice za pripravo dolgoročnega plana občine Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 5/1986)


Predpisi sprejeti v letu 1985
Odlok o imenovanju ulic v naselju Vipava (Uradno glasilo 13/1985)


Predpisi sprejeti v letu 1970
Odlok o ustanovitvi Krajevnih skupnosti(Uradno glasilo, št.: 6/1970)


Predpisi sprejeti v letu 1966
Sklep o določitvi vplivnega območja občine Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 7/1966)


Predpisi sprejeti v letu 1965
Odlok o ustanovitvi Krajevne skupnosti(Uradno glasilo, št.: 18/1965)


Register uradno objavljenih predpisov Občine Vipava:

KAZALO


PREDPISI

1 Lokalna samouprava

1 Splošno

 • Statut Občine Vipava (7/95)
 • Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava (1/96)
 • Odlok o občinskem prazniku občine Vipava (4/96)
 • Odlok o peticiji in ljudski iniciativi (4/96)
 • Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava (4/96)
 • Odlok o spremembah Statuta občine Vipava (7/98)
 • Statut Občine Vipava (4/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (5/2000)
 • Statutarni sklep (3/02)
 • Statut Občine Vipava (54/02)
 • Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava (54/02)
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (83/02)
 • Spremembe Statuta Občine Vipava (91/05)


2 Občinski organi in Občinska uprava

 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (5/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (13/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (4/99)
 • Obvezna razlaga 3. odst. 75. člena in 1. Odst. 77. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (2/2000)
 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Vipava (3/2000)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (55/02)
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev….(5/03)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih…(91/05)
 • Pravilnik o plačah…..(113/07)
 • Popravek pravilnika o plačah….(118/07)
 • Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave..(90/08)


3 Volitve

 • Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Vipava (6/96)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS prešel na drugega kandidata (10/96)
 • Razpis rednih volitev v sveta KS na območju občine Vipava (12/98)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS občine Vipava (13/98)
 • Odlok o številu članov svetov KS v občini Vipava (13/98)
 • Določitev volilnih enot za volitve članov svetov KS (13/98)
 • Poročilo o izidu volitev v občini Vipava na rednih …(17/98)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS…(2/2000)
 • Ugotovitveni sklep, da g. Goranu Kodelji….(2/2000)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS..(54/02)
 • Razpis rednih volitev v svete KS….(76/02)
 • Sklep o določitvi volilnih enot…(78/02)
 • Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS Manče..(83/02)
 • Sklep o imenovanju OVK občine Vipava (99/02)
 • Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata OVK…(99/02)
 • Poročilo o izidu volitev…..(106/02)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(112/2002)
 • Razpis rednih volitev v svete KS…(86/06)
 • Sklep o zamenjavi namestnika člana OVK (94/06)
 • Sklep o imenovanju OVK Občine Vipava (94/06)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne…(95/06)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava…(119/06)
 • Poročilo o izidu drugega kroga…(121/06)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice…(104/07)
 • Razpis rednih volitev v svete KS..(62/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot…(63/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS…(63/2010)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(63/2010)
 • Popravek odloka o določitvi volilnih enot…(68/2010)
 • Sklep o imenovanju OVK (82/2010)
 • Poročilo o izidu 2. Kroga volitev…(91/2010)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava …(92/2010)


4 Ostalo

2 Javne finance

1 Proračun

 • Odlok o začasnem financiranju javne porabe…(2/95)
 • Sklep o zaključnem računu proračuna…(2/95)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnem…(7/95)
 • Sklep o razporeditvi finančnih sredstev…(13/95)
 • Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 1995 (13/95)
 • Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1996 (3/96)
 • Odlok o zaključnem računu proračuna..(6/96)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1996 (10/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (20/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (1/97)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/97)
 • Odlok o zaključnem računu…(7/97)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1997 (7/97)
 • Odlok o rebalansu proračuna (1/98)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/98)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1998 (5/98)
 • Odlok o zaključnem računu..(5/98)
 • Odlok o začasnem financiranju.. (17/98)
 • Odlok o rebalansu proračuna (17/98)
 • Odlok o zaključnem računu…(3/99)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1999 (5/99)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(1/2000)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2000)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2000 (4/2000)
 • Odlok o zaključnem računu…(4/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(1/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2001)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2001 (3/2001)
 • Odlok o zaključnem računu..(6/01)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (6/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(6/01)
 • Odlok o zaključnem računu..(40/02)
 • Odlok o spremembi odloka…(83/02)
 • Sklep o začasnem financiranju…(112/02)
 • Odlok o zaključnem računu…(36/03)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2003 (36/03)
 • Sklep o začasnem financiranju…(36/03)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/03)
 • Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve (3/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2004 (3/04)
 • Popravek odloka o proračunu…(8/04)
 • Popravek odloka o proračunu..(10/04)
 • Sklep o začasnem financiranju potreb…(10/04)
 • Odlok o zaključnem računu…(34/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu …(86/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu ..(106/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2005 (142/04)
 • Sklep o začasnem financiranju..(142/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(91/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(110/05)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2006 (115/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(44/06)
 • Odlok o zaključnem računu…(58/06)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/06)
 • Sklep o začasnem financiranju..(138/06)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2007 (16/07)
 • Odlok o zaključnem računu…(27/07)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu…(85/07)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2008 (115/07)
 • Popravek odloka o proračunu…(5/08)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (73/08)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2009 (121/08)
 • Odlok o zaključnem računu…(46/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2007 (46/09)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (76/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2008 (36/2010)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2010 (66/2010)
 • Sklep o začasnem financiranju..(106/10)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/10)
 • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (106/10)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 (18/10)

 

2 Takse prispevki pristojbine in nadomestila

 • Odlok o komunalnih taksah (10/96)
 • Tarifa komunalnih taks (12/96)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti določil odlokov in uredb, s katerimi so bili določeni prispevki…(18/97)
 • Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah (7/99)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (9/99)
 • Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Vipava (19/99)
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (2/01)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (40/02)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (53/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (128/04)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (114/06)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (18/10)

3 Ostalo

3 Okolje prostor in nepremičnine

1 Gospodarske javne službe

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (13/95)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva, ki obsega…(9/97)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju…(17/97)
 • Pravilnik o odvajanju odpadnih…(8/99)
 • Odlok o opravljanju gospodarske javne…(4/2000)
 • Sklep o izbiri koncesionarja brez javnega razpisa (4/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva…(8/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo (4/2001)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki (5/01)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o opravljanju gospo. Javne službe…(6/01)
 • Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (106/03)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (109/03)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gjs ravnanja s kom. Odpadki (109/03)
 • Odlok o spremembah odloka o opravljanju gjs oskrbe s plinom…(34/04)
 • Odlok o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo (71/07)
 • Odlok o načinu izvajanja lok gjs sistemskega operaterja distr. omrežja zem. plina (74/07)
 • Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lok. gjs sistem. operaterja…(74/07)
 • Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne…(75/08)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (39/2010)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih…(39/2010)


2 Prostorska ureditev

 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center (3/91)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(6/96)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih… (17/96)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/98)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin (5/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(7/99)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih…(8/99)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava (3/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(5/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/2000)
 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava center (65/02)
 • Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih..(119/02)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(80/03)
 • Program priprave lok. načrta za Vetrno elektrarno Nanos (80/03)
 • Program priprave lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (41/05)
 • Sklep o javni razgrnitvi lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (78/05)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(50/06)
 • Program priprave spremembe lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (29/07)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev PUP ()
 • Odlok o spremembah odloka o OLN za proizv…(77/07)
 • Sklep o začetku priprave OPN (93/07)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(97/07)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(2/08)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem…(57/08)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega…(99/09)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(45/10)
 • Obvezna razlaga 39. člena Odloka o PUP v Občini Vipava (30/2011)
 • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
 • Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)3 Stanovanja in ostale nepremičnine

 • Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (12/96)
 • Pravilnik o subvencioniranju…(7/98)
 • Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (7/99)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (36/02)
 • Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah (113/07)


4 Javno dobro

 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (13/95)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (9/96)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (7/97)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (5/98)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra (121/06)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (57/08)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (55/2010)


5 Varstvo okolja

 • Odlok o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (21/96)
 • Odlok o spremembi odloka o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (5/98)


6 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom

 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Vipava (29/07)
 • Odlok o varstvu pred požarom na območju občine Vipava (29/07)


7 Ceste


8 Objekti kulturne dediščine in športna infrastruktura

 • Odlok o razglasitvi grobnice Hrovatin-Laurin z egipčanskima sarkofagoma za kulturni spomenik (8/92)
 • Odlok o razglasitvi domačije na Slapu št. 18…(7/94)
 • Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče..(77/05)
 • Odlok o razglasitvi cerkve sv Mihaela…(46/09)
 • Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena (2/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela..(76/09)


9 Ostalo

4 Družbene dejavnosti

1 Javni zavodi

 • Odlok o organizaciji VVZ Otroški vrtec Ajdovščina (8/92)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/97)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (8/97)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (9/98)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (3/99)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/2000)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (45/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (74/04)
 • Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (89/04)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (50/05)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (52/05)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca..(57/08)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica (114/08)
 • Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (35/2009)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava ((45/10)
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (45/10)


2 Kultura

 • Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (106/05)
 • Pravilnik o uporabi kulturne dvorane (38/07)
 • Pravilnik os sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti…(22/11)
 • Pravilnik in merila o sofinanciranju (22/11)


3 Šport

 • Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju..(54/02)
 • Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vipava (17/2010)


4 Socialno varstvene storitve

 • Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v občini Vipava (7/99)
 • Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve pomoč na domu (9/99)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini na domu (36/03)
 • Sklep občinskega sveta Občine Vipava o soglasju k ceni…(36/03)
 • Sklep sveta občine Vipava o soglasju k ceni (45/03)
 • Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve..(38/04)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..(16/05)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..16/07)
 • Odlok o dodeljevanju socialnih…(74/07)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene..(21/08)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene..(17/09)


5 Ostalo

 • Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (6/01)


5 Gospodarske dejavnosti

1 Turizem

 • Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava (62/06)
 • Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju občine Vipava (18/11)


2 Kmetijstvo gozdarstvo in lov

 • Pravilnik o koriščenju čebelje paše (3/94)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov, najetih (5/00)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(3/01)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(54/02)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere…(85/07)
 • Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (71/10)


3 Gostinstvo trgovina in prodaja

 • Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln (9/2000)
 • Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov…(1/01)


4 Telekomunikacije

 • Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vipava (99/02)


5 Ostalo

 • Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva (57/03)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva ..(40/04)


Neuradna prečiščena besedila predpisov Občine Vipava:

 

Splošni pravni akti občine:

(*.pdf)

Statut Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)


Predpisi Občine Vipava po letih sprejetja oziroma objave v glasilih:

 

Predpisi sprejeti v letu 2015
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015 (Ur.l.RS,št. 8/2015)


Predpisi sprejeti v letu 2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2015 (Ur.l.RS,št. 94/2014)
Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 93/2014)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata občinskega svetnika Občine Vipava na naslednjo kandidatko (Ur.l.RS,št. 81/2014)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 5. oktobra 2014 (Ur.l.RS,št. 79/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 68/2014)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2014 (Ur.l.RS,št. 53/2014)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 51/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 33/2014)
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 24/2014)
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)


Predpisi sprejeti v letu 2013
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 111/2013)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Ur.l.RS,št. 90/2013)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 87/2013)
Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 35/2013)
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 35/2013)
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava ter na turističnem območju Smaragdne poti (Ur.l.RS,št. 2/2013)


Predpisi sprejeti v letu 2012
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 106/2012)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (Ur.l.RS,št. 103/2012)
Odločba o razveljavitvi 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 75/2012)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 72/2012)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 72/2012)
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 68/2012)
Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 30/2012)
Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 18/2012)
Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 2/2012)


Predpisi sprejeti v letu 2011
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 107/2011)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 90/2011)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010 (Ur.l.RS,št. 79/2011)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (UL št. 42, 31. 5. 2011)
Statut Občine Vipava (UL št. 42, 31. 5. 2011)
Obvezna razlaga 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 30, 22. 4. 2011)
Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (UL št. 22, 25. 3. 2011)
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava (UL št. 22, 25. 3. 2011)
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava (UL št. 18, 15. 3. 2011)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (UL št. 18, 15. 3. 2011)


Predpisi sprejeti v letu 2010
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2011 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. oktobra 2010 (UL št. 92, 19. 11. 2010)
Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 24. oktobra 2010 (UL št. 91, 15. 11. 2010)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (UL št. 106, 22. 12. 2009) Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 82, 18. 10. 2010)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 66, 13. 8. 2010)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Odlok Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov Krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (UL št. 62, 30. 7. 2010)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 50, 24. 6. 2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (UL št. 45, 4. 6. 2010)
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 45, 4. 6. 2010)
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava (UL št. 39, 17. 5. 2010)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 36, 4. 5. 2010)
Odlok o turistični taksi v Občini Vipava (UL št. 18, 8. 3. 2010)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (UL št. 17, 5. 3. 2010)


Predpisi sprejeti v letu 2009
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 106, 22. 12. 2009)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice (UL št. 99, 7. 12. 2009)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 76, 30. 9. 2009)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 46, 19. 6. 2009) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 46, 19. 6. 2009)


Predpisi sprejeti v letu 2008
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 121, 23. 12. 2008)
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vipava (UL št. 90, 22. 9. 2008)
Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Vipava (UL št. 75, 22. 7. 2008)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 73, 18. 7. 2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 57, 10. 6. 2008)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (UL št. 57, 10. 6. 2008)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 5, 18. 1. 2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 2, 8. 1. 2008)


Predpisi sprejeti v letu 2007
Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (UL št. 118, 21. 12. 2007)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 115, 14. 12. 2007)
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (UL št. 113, 11. 12. 2007)
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah (UL št. 113, 11. 12. 2007)
Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Vipava prešel na drugega kandidata (UL št. 104, 16. 11. 2007)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 97, 24. 10. 2007)
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava (UL št. 93, 12. 10. 2007)
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto (UL št. 85, 21. 9. 2007)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 85, 21. 9. 2007)
Odlok o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 77, 27. 8. 2007)
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava (UL št. 74, 17. 8. 2007)
Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek) (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006 (UL št. 27, 26. 3. 2007)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 16, 23. 2. 2007)


Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (ODLOK S PRILOGAMI) (Uradni list RS, št.: 16/2007)
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(Uradni list RS, št.: 16/2007)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 27/2007)
Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek)(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Program priprave spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek)(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Pravilnik o uporabi kulturne dvorane(Uradni list RS, št.: 38/2007)
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava


Predpisi sprejeti v letu 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 44/2006)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne(Uradni list RS, št.: 50/2006)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 58/2006)
Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih v(Uradni list RS, št.: 62/2006)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 86/2006)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Sklep o zamenjavi namestnika člana občinske volilne komisije(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava v letu 2006(Uradni list RS, št.: 95/2006)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 106/2006)
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo s(Uradni list RS, št.: 114/2006)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 22. oktobra 2006(Uradni list RS, št.: 119/2006)
Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 12. novembra 2006(Uradni list RS, št.: 121/2006)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra(Uradni list RS, št.: 121/2006)
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v letu 2007(Uradni list RS, št.: 138/2006)


Predpisi sprejeti v letu 2005
Pravilnik o uvedbi agromelioracije na območju Občine(Uradni list RS, št.: 5/2005)
Program priprave lokacijskega načrta za proizvodne(Uradni list RS, št.: 41/2005)
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 49/2005)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina(Uradni list RS, št.: 52/2005)
Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče – Gospoda(Uradni list RS, št.: 77/2005)
Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta(Uradni list RS, št.: 78/2005)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Spremembe Statuta Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kul(Uradni list RS, št.: 106/2005)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 115/2005)
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(Uradni list RS, št.: 106/2005)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 110/2005)


Predpisi sprejeti v letu 2004
Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve(Uradni list RS, št.: 3/2004)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 3/2004)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 8/2004)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 10/2004)
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 10/2004)
Odlok o ukinitvi statusa javnega dobra(Uradni list RS, št.: 19/2004)
Odlok o spremembah odloka o opravljanju gospodarske(Uradni list RS, št.: 34/2004)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003(Uradni list RS, št.: 34/2004)
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči(Uradni list RS, št.: 38/2004)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o p(Uradni list RS, št.: 40/2004)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovit(Uradni list RS, št.: 74/2004)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (čistopis)(Uradni list RS, št.: 86/2004)
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 106/2004)
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo s(Uradni list RS, št.: 128/2004)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 142/2004)
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 142/2004)


Predpisi sprejeti v letu 2003
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funk(Uradni list RS, št.: 5/2003)
Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč(Uradni list RS, št.: 36/2003)
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgoj(Uradni list RS, št.: 45/2003)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomesti(Uradni list RS, št.: 53/2003)
Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodars(Uradni list RS, št.: 57/2003)
Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elekt(Uradni list RS, št.: 80/2003)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih(Uradni list RS, št.: 80/2003)
Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov ja(Uradni list RS, št.: 106/2003)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki(Uradni list RS, št.: 109/2003)
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev go(Uradni list RS, št.: 109/2003)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča(Uradni list RS, št.: 117/2003)


Predpisi sprejeti v letu 2002
Statutarni sklep(Uradno glasilo, št.: 3/2002)
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 5/2002)
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in m(Uradni list RS, št.: 36/2002)
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo st(Uradni list RS, št.: 40/2002)
Pravilnik o spr. in dopol. Pravil. o subv. obr. mere(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o v(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Statut Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava(Uradni list RS, št.: 55/2002)
Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center(Uradni list RS, št.: 65/2002)
Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov sv(Uradni list RS, št.: 78/2002)
Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS(Uradni list RS, št.: 83/2002)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 83/2002)
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko(Uradni list RS, št.: 99/2002)Predpisi sprejeti v letu 2001
Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalne(Uradno glasilo, št.: 1/2001)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča(Uradno glasilo, št.: 2/2001)
Pravilnik o spr. in dopol. Pravil. o subv. obr. mere(Uradno glasilo, št.: 3/2001)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo(Uradno glasilo, št.: 4/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z(Uradno glasilo, št.: 5/2001)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o opravljanju(Uradno glasilo, št.: 6/2001)
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v c(Uradno glasilo, št.: 6/2001)


Predpisi sprejeti v letu 2000
Obvezna razlaga(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Odlok o občinskih cestah(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave(Uradno glasilo, št.: 3/2000)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 3/2000)
Odlok o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Sklep o izbiri koncesionarja brez javnega razpisa(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Odlok o dopolnitvah sprememb prostorskih sestavin dol(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevan(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o subvenc. obrest. mere kreditov najetih za(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORG(Uradno glasilo, št.: 8/2000 – 9/1997)
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 8/2000)
Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln(Uradno glasilo, št.: 9/2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 9/2000)


Predpisi sprejeti v letu 1999
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojn(Uradno glasilo, št.: 3/1999)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 5/1999)
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v obč(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroški(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Pravilnik o odvajanju odpadnih in padavinskih voda na(Uradno glasilo, št.: 8/1999)
Odlok o merilih za določevanje plačil in načinu izvaj(Uradno glasilo, št.: 9/1999)
Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 9/1999)
Odlok o turistični taksi v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 9/1999)


Predpisi sprejeti v letu 1998
Odlok o spremembi Odloka o varovanju vodnih virov Šum(Uradno glasilo, št.: 5/1998)
Odlok o spremembah Statuta Občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 7/1998)
Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete(Uradno glasilo, št.: 7/1998)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 9/1998)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojn(Uradno glasilo, št.: 9/1998)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Ob(Uradno glasilo, št.: 13/1998)
Odlok o številu članov Svetov Krajevnih skupnosti v(Uradno glasilo, št.: 13/1998)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Vipav(Uradno glasilo, št.: 15/1998)


Predpisi sprejeti v letu 1997
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za(Uradno glasilo, št.: 4/1997)
Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe(Uradno glasilo, št.: 9/1997)
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 koris(Uradno glasilo, št.: 10/1997)
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda(Uradno glasilo, št.: 17/1997)


Predpisi sprejeti v letu 1996
Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 1/1996)
Odlok o občinskem prazniku občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Odlok o peticiji in ljudski iniciativi(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih s(Uradno glasilo, št.: 6/1996)
Sklepi o številu članov Svetov Krajevnih skupnosti(Uradno glasilo, št.: 6/1996)
Odlok o komunalnih taksah(Uradno glasilo, št.: 10/1996)
Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih(Uradno glasilo, št.: 12/1996)
Tarifa komunalnih taks(Uradno glasilo, št.: 12/1996)
Odlok o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Ba(Uradno glasilo, št.: 21/1996)
Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ure(Uradni list RS, št.: 36/1996)
Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ure(Uradni list RS, št.: 50/1996)


Predpisi sprejeti v letu 1995
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave(Uradno glasilo, št.: 5/1995)
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 13/1995)


Predpisi sprejeti v letu 1994
Pravilnik o koriščenju čebelje paše v občini Ajdovšči(Uradno glasilo, št.: 3/1994)
Odlok o oskrbi s pitno vodo(Uradno glasilo, št.: 4/1994)
Odlok o spremembi Odloka o imenovanju ulic v naselju(Uradno glasilo, št.: 4/1994)
Odlok o razglasitvi domačije na Slapu, št. 18 – Majer(Uradno glasilo, št.: 7/1994)


Predpisi sprejeti v letu 1993
Dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in sred(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o oskrbi uporabnikov s plinom v omrežju(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsk(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševaln(Uradno glasilo, št.: 11/1993)


Predpisi sprejeti v letu 1992
Odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgo(Uradno glasilo, št.: 3/1992)
Odlok o organiziranju vzgojnovarstvenega zavoda Otroš(Uradno glasilo, št.: 6/1992)
Odlok o razglasitvi grobnice Hrovatin-Laurin z egipča(Uradno glasilo, št.: 8/1992)
Osnutek Programske zasnove za Južno vojašnico v Vipav(Uradno glasilo, št.: 9/1992)


Predpisi sprejeti v letu 1991
Odlok o ureditvenem načrtu Vipava center(Uradno glasilo, št.: 3/1991)
Uskladitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana(Uradno glasilo, št.: 3/1991)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta(Uradno glasilo, št.: 10/1991)


Predpisi sprejeti v letu 1990
Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Ajdov(Uradno glasilo, št.: 1/1990)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Ajd(Uradno glasilo, št.: 8/1990)
Odlok o pripravi in sprejetju uskladitev sprememb in(Uradno glasilo, št.: 10/1990)


Predpisi sprejeti v letu 1988
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 1/1988)


Predpisi sprejeti v letu 1986
Odlok o javnih poteh v občini Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 5/1986)
Smernice za pripravo dolgoročnega plana občine Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 5/1986)


Predpisi sprejeti v letu 1985
Odlok o imenovanju ulic v naselju Vipava (Uradno glasilo 13/1985)


Predpisi sprejeti v letu 1970
Odlok o ustanovitvi Krajevnih skupnosti(Uradno glasilo, št.: 6/1970)


Predpisi sprejeti v letu 1966
Sklep o določitvi vplivnega območja občine Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 7/1966)


Predpisi sprejeti v letu 1965
Odlok o ustanovitvi Krajevne skupnosti(Uradno glasilo, št.: 18/1965)


Register uradno objavljenih predpisov Občine Vipava:

KAZALO


PREDPISI


1 Lokalna samouprava

1 Splošno

 • Statut Občine Vipava (7/95)
 • Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava (1/96)
 • Odlok o občinskem prazniku občine Vipava (4/96)
 • Odlok o peticiji in ljudski iniciativi (4/96)
 • Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava (4/96)
 • Odlok o spremembah Statuta občine Vipava (7/98)
 • Statut Občine Vipava (4/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (5/2000)
 • Statutarni sklep (3/02)
 • Statut Občine Vipava (54/02)
 • Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava (54/02)
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (83/02)
 • Spremembe Statuta Občine Vipava (91/05)


2 Občinski organi in Občinska uprava

 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (5/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (13/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (4/99)
 • Obvezna razlaga 3. odst. 75. člena in 1. Odst. 77. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (2/2000)
 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Vipava (3/2000)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (55/02)
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev….(5/03)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih…(91/05)
 • Pravilnik o plačah…..(113/07)
 • Popravek pravilnika o plačah….(118/07)
 • Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave..(90/08)


3 Volitve

 • Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Vipava (6/96)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS prešel na drugega kandidata (10/96)
 • Razpis rednih volitev v sveta KS na območju občine Vipava (12/98)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS občine Vipava (13/98)
 • Odlok o številu članov svetov KS v občini Vipava (13/98)
 • Določitev volilnih enot za volitve članov svetov KS (13/98)
 • Poročilo o izidu volitev v občini Vipava na rednih …(17/98)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS…(2/2000)
 • Ugotovitveni sklep, da g. Goranu Kodelji….(2/2000)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS..(54/02)
 • Razpis rednih volitev v svete KS….(76/02)
 • Sklep o določitvi volilnih enot…(78/02)
 • Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS Manče..(83/02)
 • Sklep o imenovanju OVK občine Vipava (99/02)
 • Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata OVK…(99/02)
 • Poročilo o izidu volitev…..(106/02)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(112/2002)
 • Razpis rednih volitev v svete KS…(86/06)
 • Sklep o zamenjavi namestnika člana OVK (94/06)
 • Sklep o imenovanju OVK Občine Vipava (94/06)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne…(95/06)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava…(119/06)
 • Poročilo o izidu drugega kroga…(121/06)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice…(104/07)
 • Razpis rednih volitev v svete KS..(62/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot…(63/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS…(63/2010)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(63/2010)
 • Popravek odloka o določitvi volilnih enot…(68/2010)
 • Sklep o imenovanju OVK (82/2010)
 • Poročilo o izidu 2. Kroga volitev…(91/2010)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava …(92/2010)

4 Ostalo

2 Javne finance

1 Proračun

 • Odlok o začasnem financiranju javne porabe…(2/95)
 • Sklep o zaključnem računu proračuna…(2/95)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnem…(7/95)
 • Sklep o razporeditvi finančnih sredstev…(13/95)
 • Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 1995 (13/95)
 • Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1996 (3/96)
 • Odlok o zaključnem računu proračuna..(6/96)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1996 (10/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (20/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (1/97)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/97)
 • Odlok o zaključnem računu…(7/97)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1997 (7/97)
 • Odlok o rebalansu proračuna (1/98)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/98)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1998 (5/98)
 • Odlok o zaključnem računu..(5/98)
 • Odlok o začasnem financiranju.. (17/98)
 • Odlok o rebalansu proračuna (17/98)
 • Odlok o zaključnem računu…(3/99)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1999 (5/99)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(1/2000)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2000)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2000 (4/2000)
 • Odlok o zaključnem računu…(4/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(1/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2001)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2001 (3/2001)
 • Odlok o zaključnem računu..(6/01)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (6/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(6/01)
 • Odlok o zaključnem računu..(40/02)
 • Odlok o spremembi odloka…(83/02)
 • Sklep o začasnem financiranju…(112/02)
 • Odlok o zaključnem računu…(36/03)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2003 (36/03)
 • Sklep o začasnem financiranju…(36/03)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/03)
 • Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve (3/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2004 (3/04)
 • Popravek odloka o proračunu…(8/04)
 • Popravek odloka o proračunu..(10/04)
 • Sklep o začasnem financiranju potreb…(10/04)
 • Odlok o zaključnem računu…(34/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu …(86/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu ..(106/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2005 (142/04)
 • Sklep o začasnem financiranju..(142/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(91/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(110/05)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2006 (115/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(44/06)
 • Odlok o zaključnem računu…(58/06)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/06)
 • Sklep o začasnem financiranju..(138/06)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2007 (16/07)
 • Odlok o zaključnem računu…(27/07)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu…(85/07)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2008 (115/07)
 • Popravek odloka o proračunu…(5/08)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (73/08)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2009 (121/08)
 • Odlok o zaključnem računu…(46/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2007 (46/09)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (76/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2008 (36/2010)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2010 (66/2010)
 • Sklep o začasnem financiranju..(106/10)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/10)
 • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (106/10)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 (18/10)


2 Takse prispevki pristojbine in nadomestila

 • Odlok o komunalnih taksah (10/96)
 • Tarifa komunalnih taks (12/96)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti določil odlokov in uredb, s katerimi so bili določeni prispevki…(18/97)
 • Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah (7/99)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (9/99)
 • Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Vipava (19/99)
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (2/01)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (40/02)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (53/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (128/04)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (114/06)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (18/10)


3 Ostalo

3 Okolje prostor in nepremičnine

1 Gospodarske javne službe

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (13/95)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva, ki obsega…(9/97)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju…(17/97)
 • Pravilnik o odvajanju odpadnih…(8/99)
 • Odlok o opravljanju gospodarske javne…(4/2000)
 • Sklep o izbiri koncesionarja brez javnega razpisa (4/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva…(8/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo (4/2001)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki (5/01)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o opravljanju gospo. Javne službe…(6/01)
 • Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (106/03)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (109/03)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gjs ravnanja s kom. Odpadki (109/03)
 • Odlok o spremembah odloka o opravljanju gjs oskrbe s plinom…(34/04)
 • Odlok o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo (71/07)
 • Odlok o načinu izvajanja lok gjs sistemskega operaterja distr. omrežja zem. plina (74/07)
 • Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lok. gjs sistem. operaterja…(74/07)
 • Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne…(75/08)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (39/2010)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih…(39/2010)


2 Prostorska ureditev

 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center (3/91)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(6/96)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih… (17/96)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/98)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin (5/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(7/99)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih…(8/99)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava (3/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(5/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/2000)
 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava center (65/02)
 • Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih..(119/02)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(80/03)
 • Program priprave lok. načrta za Vetrno elektrarno Nanos (80/03)
 • Program priprave lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (41/05)
 • Sklep o javni razgrnitvi lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (78/05)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(50/06)
 • Program priprave spremembe lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (29/07)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev PUP ()
 • Odlok o spremembah odloka o OLN za proizv…(77/07)
 • Sklep o začetku priprave OPN (93/07)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(97/07)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(2/08)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem…(57/08)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega…(99/09)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(45/10)
 • Obvezna razlaga 39. člena Odloka o PUP v Občini Vipava (30/2011)
 • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
 • Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)


3 Stanovanja in ostale nepremičnine

 • Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (12/96)
 • Pravilnik o subvencioniranju…(7/98)
 • Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (7/99)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (36/02)
 • Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah (113/07)


4 Javno dobro

 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (13/95)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (9/96)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (7/97)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (5/98)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra (121/06)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (57/08)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (55/2010)


5 Varstvo okolja

 • Odlok o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (21/96)
 • Odlok o spremembi odloka o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (5/98)


6 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom

 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Vipava (29/07)
 • Odlok o varstvu pred požarom na območju občine Vipava (29/07)


7 Ceste


8 Objekti kulturne dediščine in športna infrastruktura

 • Odlok o razglasitvi grobnice Hrovatin-Laurin z egipčanskima sarkofagoma za kulturni spomenik (8/92)
 • Odlok o razglasitvi domačije na Slapu št. 18…(7/94)
 • Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče..(77/05)
 • Odlok o razglasitvi cerkve sv Mihaela…(46/09)
 • Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena (2/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela..(76/09)


9 Ostalo

4 Družbene dejavnosti

1 Javni zavodi

 • Odlok o organizaciji VVZ Otroški vrtec Ajdovščina (8/92)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/97)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (8/97)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (9/98)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (3/99)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/2000)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (45/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (74/04)
 • Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (89/04)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (50/05)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (52/05)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca..(57/08)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica (114/08)
 • Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (35/2009)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava ((45/10)
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (45/10)


2 Kultura

 • Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (106/05)
 • Pravilnik o uporabi kulturne dvorane (38/07)
 • Pravilnik os sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti…(22/11)
 • Pravilnik in merila o sofinanciranju (22/11)


3 Šport

 • Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju..(54/02)
 • Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vipava (17/2010)


4 Socialno varstvene storitve

 • Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v občini Vipava (7/99)
 • Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve pomoč na domu (9/99)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini na domu (36/03)
 • Sklep občinskega sveta Občine Vipava o soglasju k ceni…(36/03)
 • Sklep sveta občine Vipava o soglasju k ceni (45/03)
 • Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve..(38/04)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..(16/05)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..16/07)
 • Odlok o dodeljevanju socialnih…(74/07)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene..(21/08)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene..(17/09)


5 Ostalo

 • Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (6/01)

5 Gospodarske dejavnosti

1 Turizem

 • Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava (62/06)
 • Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju občine Vipava (18/11)


2 Kmetijstvo gozdarstvo in lov

 • Pravilnik o koriščenju čebelje paše (3/94)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov, najetih (5/00)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(3/01)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(54/02)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere…(85/07)
 • Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (71/10)


3 Gostinstvo trgovina in prodaja

 • Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln (9/2000)
 • Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov…(1/01)


4 Telekomunikacije

 • Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vipava (99/02)


5 Ostalo

 • Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva (57/03)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva ..(40/04)


Neuradna prečiščena besedila predpisov Občine Vipava:

-Odlok o komunalnih taksah (NPB)
-Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vipava (NPB)
-Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vipava (NPB)
-Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (NPB)
-Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (NPB)
-Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (NPB)
-Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava (NPB)
-Statut Občine Vipava (NPB)
-Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (NPB)