Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16

odbori in komisije

Stalna delovna telesa Občinskega sveta za mandat 2014-2018:


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1. Mitja Volk – predsednik
2. Magda Terčelj – članica
3. Urban Lukin – član

Statutarno-pravna komisija
1. Meta Petrič – predsednica
2. Nataša Uršič Praček - članica
3. Stojan Vitežnik - član

Komisija za vloge in pritožbe
1. Urban Lukin – predsednik
2. Jernej Mikuž – član
3. Simon Kodelja - član

Odbor za družbene dejavnosti
1. Urban Lukin – predsednik
2. Jožko Andlovic – član
3. Mitja Lavrenčič – član
4. Jožica Ferjančič – članica
5. Martin Kopatin - član

Odbor za gospodarstvo
1. Jurij Koritnik – predsednik
2. Nataša Uršič Praček – članica
3. Bogdan Semenič – član
4. Magda Terčelj - članica
5. Marko Rondič – član
6. Marijan Furlan – član
7. Pavel Krapež - član

Odbor za finance
1. Orjana Curk – predsednica
2. Mitja Volk – član
3. Darko Rosa – član
4. Danijel Skočaj – član
5. Alojz Durn - član

Odbor za turizem
1. Anton Lavrenčič – predsednik
2. Jernej Mikuž – član
3. Stojan Vitežnik – član
4. Marko Nabergoj - član
5. Andrej Stegič – član
6. Zorka Stegovec Vidmar – članica
7. Primož Lavrenčič – član


------------------------------------
------------------------------------


Ostala delovna telesa, sveti in komisije:

Občinska volilna komisija Občine Vipava
1.Marjan Stopar - predsednik
2.Andreja Žvanut - namestnica predsednika
3.Vida Babič - članica
4.Marjan Prelc - namestnik članice
5.Ivan Počkar - član
6.Tina Šček Krušec - namestnica člana
7.Robert Jež - član
8.Tina Princes - namestnica člana


Varnostni sosvet Občine Vipava
-župan Občine Vipava, mag. Ivan Princes
-komandir PP Ajdovščina, g. Marko Terbovšek
-vodja policijskega okoliša (območje občine Vipava), g. Darko Krapež
-član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vipava, g. Vladimir Anžel
-predstavnica Centra za socialno delo Ajdovščina, ga. Ljubica Ivanov
-predstavnik PGD Vrhpolje, g. Stojan Žvokelj
-predstavnik Škofijske gimnazije Vipava, g. Bogdan Vidmar
-predstavnik Osnovne šole Draga Bajca Vipava, g. Nikolaj Likar
-predstavnica Otroškega vrtca Ajdovščina-Enota Vipava, ga. Alenka Močnik
-predstavnica Občinske uprave Občine Vipava, ga. Helena Kobal, ki je obenem tudi tajnica VS


Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Vipava
-Milan Poljšak
-Dragica Vidrih
-Zdravko Bratož
-Simon Žorž
-