podžupani

PODŽUPANA OBČINE VIPAVA


- Področje družbenih dejavnosti:
JOŽKO ANDLOVIC

- Področje gospodarskih dejavnosti:
BOGDAN GODNIČ