sestava

Seznam članov sveta Občine Vipava za mandat 2014-2018

1. Lista Ivana Princesa za razvoj: BOGDAN GODNIČ
2. Lista Ivana Princesa za razvoj: JURIJ KORITNIK
3. Lista Ivana Princesa za razvoj: NATAŠA URŠIČ PRAČEK
4. ZZP: KLEMEN KOREN
5. SD: MITJA LAVRENČIČ
6. Lista obrti in podjetništva: BOGDAN SEMENIČ
7. SMC: META PETRIČ
8. SMC: URBAN LUKIN
9. SLS: DARKO ROSA
10. NSD: MARKO NABERGOJ
11. N.Si: ORJANA CURK
12. N.Si: MAGDA TERČELJ
13. N.Si: JERNEJ MIKUŽ
14. SDS: mag. ANTON LAVRENČIČ
15. SDS: MITJA VOLK
16. SDS: JOŽKO ANDLOVIC
17. SDS: STOJAN VITEŽNIK