Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17

sprehod po občini

vipava_pogled Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa.
Središče občine je Vipava, kraj mnogih podob, mnogih voda, gradov in bogate zgodovine.
Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo slikovito podobo sončne pokrajine, ki je zanimiva v vseh letnih časih.
Milemu submediteranskemu podnebju pa da včasih prav poseben značaj močna vipavska burja.
Kakorkoli, še najbolj je Vipavska dolina dolina grozdja in vina in enako velja tudi za zgornji del te doline, kjer najdemo kraje v občini Vipava.

semenisce
Občino Vipava sestavlja enajst krajevnih skupnosti (KS), ki obsegajo sledeča naselja:

1. KS ERZELJ, ki obsega naselje Erzelj
KS Erzelj


2. KS GOČE, ki obsega naselje Goče
KS Goče


3. KS GRADIŠČE PRI VIPAVI, ki obsega naselje Gradišče pri Vipavi
KS Gradišče pri Vipavi


4. KS LOZICE, ki obsega naselji Lozice in Podgrič
KS Lozice


5. KS LOŽE, ki obsega naselje Lože
KS Lože


6. KS MANČE, ki obsega naselje Manče
KS Manče


7. KS PODNANOS, ki obsega naselja: Orehovica, Podbreg, Podnanos, Poreče, Hrašče
KS Podnanos


8. KS PODRAGA, ki obsega naselje Podraga
KS Podraga


9. KS SLAP, ki obsega naselje Slap
KS Slap


10. KS VIPAVA, ki obsega naselja: Nanos, Vipava, Zemono
KS Vipava


11. KS VRHPOLJE, ki obsega naselja: Duplje, Sanabor, Vrhpolje
KS Vrhpolje