podoba preteklosti

stari grad Rodovitna dolina je od nekdaj vabila človeka, da se je tukaj naseljeval. Zgodovinarji domnevajo, da so bile tu naselbine že v času pred našim štetjem, morda celo v mlajši kameni dobi. Čisto zagotovo pa je to območje doživelo pravi razcvet v času rimskega imperija, o čemer priča vrst najdbišč. Prav tu, na vipavskih tleh, se je odvijala znana bitka med stotisočglavima vojskama rimskega cesarja Teodozija in uzurpatorja Evgenija, ki je vplivala na poznejši razvoj celotne Evrope. Bitka je trajala dva dni, 5. in 6. septembra 394. leta, in velja za neposredni povod za razpad rimskega cesarstva.
Tudi kasneje so sem radi prihajali mnogi mogočneži, o čemer številni gradovi. Tako v Vipavi kot v Ložah najdemo zapuščino nekdanjih grščakov.

O gradovin in graščakih pa več v rubriki kulturna dediščina!