Program razvoja podeželja 2014 - 2020

prp

Projekt finančno podprt s strani Evropske komisije. Več o samem projektu na spletni straniPRP

 

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja občina Vipava in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 

 

Evropa investira v podeželje
Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Občina Vipava v okviru izvajanja posameznih ukrepov izvaja naslednje aktivnosti, sofinancirane s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

Občina Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«