Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3

Informacija o sofinanciranju Program razvoja podeželja 2014 - 2020

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni

 

Projekt finančno podprt s strani Evropske komisije (spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP).

Več o samem programu na spletni strani PRP (spletna stran Programa razvoja podeželja).

 

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Občina Vipava in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 

 

Evropa investira v podeželje
Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Občina Vipava v okviru izvajanja posameznih ukrepov izvaja naslednje aktivnosti, sofinancirane s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020.

Občina Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«.

V okviru LAS Vipavska dolina  je bila odobrena operacija Zelene priložnosti – divje rastline / Tematska pot Slap, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER.

 

 

Podukrep 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

OPIS OPERACIJE »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«

 

Ime operacije:

Zelena priložnost - divje rastline / TEMATSKA POT SLAP

Prijavitelj:

Občina Vipava

Projektni partnerji:

Majerija Matej Tomažič s.p., Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap in Društvo upokojencev Ajdovščina

Začetek in zaključek operacije:

12. 7. 2018–31. 8. 2019

 

POVZETEK: Občina Vipava želi skladno z usmeritvijo Zelene politike slovenskega turizma aktivirati značilne notranje vire in potenciale podeželja, saj so se zavezali k spoštovanju načel za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Vipavski dolini.

Ideja, ki jo je vodilni partner podprl, je prišla od spodaj navzgor s strani lokalnih turističnih delavcev, ki zaznavajo vse večje povpraševanje po kulinaričnem trendu "revne kuhinje" – kuhati lokalno, sezonsko, z zdravimi sestavinami, kar pomeni dodano vrednost, ki jo kupci iščejo. Konkretno gre za sestavine in postopke, s katerimi se Primorska lahko identificira, saj v Sloveniji izstopa po uporabi užitnih divjih rastlin v vsakdanji kulinariki. Ideji se je že na začetku pridružila KS Slap, tu je prepoznanih vsaj 32 različnih vrst divjih užitnih rastlin.

Ob vodilnem partnerju Občini Vipava se je tako oblikovalo partnerstvo, ki ga sestavljajo: Majerija Matej Tomažič s.p., Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap in Društvo upokojencev Ajdovščina, ki lahko z izmenjavo lokalnega znanja in izkušenj, z medsebojnim učenjem in sodelovanjem povečajo lokalno dinamiko in pospešijo uravnotežen razvoj zelenega podjetništva. Prav tako lahko prispevajo k skrbi za kakovost okolja in njegovo privlačnost.

Operacija se bo izvajala na celotnem območju LAS, namenjena je ciljnim skupinam podjetnikov/gostinskih delavcev, turističnim kmetijam, turističnim delavcem, starejšim brezposelnim in ostalim zainteresiranim občanom obeh občin. Investicijski del operacije se bo izvajal v naselju Slap v občini Vipava.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV: Pomembna aktivnost je povezana z ureditvijo nove javne turistične infrastrukture - Tematske poti Slap (delovno ime), ki predstavlja ogrodje za razvoj novih (turističnih, izobraževalnih) zelenih produktov. Pot postane komunikacijsko orodje, ki uporabnike informira, uči, jih seznanja z ustreznim načinom odvzema divjih užitnih rastlin iz narave in z možnostjo njihove uporabe. Tematska pot bo potekala na območju, ki je z divjimi užitnimi rastlinami izredno bogato, in sicer od središča vasi Slap do Turistične kmetije Majerija, bo pohodna, opremljena s tremi izobraževalnimi tablami in dvema počivališčema.

Operacija predvideva tudi izvedbo štirih izobraževalnih delavnic, v katerih se povezujejo znanja in izkušnje zunanjih predavateljev z znanji sodelujočih v projektu. Razdeljene so na dva vsebinska sklopa: Delavnice zelena priložnost in Divje užitne rastline Vipavske doline.

Z operacijo se bo vzpostavilo pogoje za izvedbo pilotnega projekta – Z divjimi užitnimi rastlinami do zelenega delovnega mesta. Pri partnerju Mateju Tomažič s.p. bodo prikazali pot uresničevanja potenciala, ki ga ponuja naravno okolje Vipavske doline v povezavi s turizmom, izobraževanjem in ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Ta so pomembna tako zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje kot tudi z vidika vključevanja ranljivih skupin.

Operacija prav tako predvideva izvedbo promocijskih dogodkov. Izvedla se bo zaključna prireditev z vodenim pohodom, tiskovna konferenca, nadgradnja obstoječih spletnih strani in spletni natečaj za najboljši recept iz divjih rastlin, ki bo predstavljen na zaključni prireditvi.

CILJI OPERACIJE: Operacija prispeva vsaj k trem ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavske doline:

  • Ustvarja pogoje za nova delovna mesta;
  • Spodbuja rabo lokalnih izdelkov in storitev;
  • Posredno ohranja in izboljšuje okolje.

Prispeva k cilju PRP (znotraj podukrepa 19.2) – zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in prispeva h gospodarskemu razvoju Vipavske doline. Poleg tega pa prispeva k ohranjanju narave, varstvu okolja, nesnovne kulturne dediščine in kulturne krajine.

OPERATIVNI CILJI OPERACIJE:

  • Izvedba nove turistične javne infrastrukture – Tematska pot Slap (delovni naslov);
  • Izveden pilotni projekt;
  • Razvoj dveh novih produktov (sestavina – divje užitne rastline);
  • Povezovanje med partnerji, med ponudniki, med delodajalci in starejšimi iskalci zaposlitve;
  • Izvedba skupne promocije – izdelava CGP, skupnega promocijskega materiala in materialov za objavo na spletu, nabor fotografij, izvedba zaključne prireditve in spletnega natečaja;
  • Vzpostavitev temeljev za nadgradnjo v formalno mrežo ponudnikov jedi in izdelkov iz divjih užitnih rastlin po zaključku operacije.

 

Aktivnosti v okviru operacije:

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Obvestilo za javnost in medije št.1)

Vabilo na delavnico: Zelena delovna mesta - priložnosti zelene turistične destinacije Vipavska dolina - dne 27.11.2018

Poročilo delavnice Zelena delovna mesta - priložnosti zelene turistične destinacije Vipavska dolina

Vabilo na delavnico Zeleno delovno mesto - kako začeti (primer dobre prakse)

Poročilo delavnice Zeleno delovno mesto - kako začeti (primer dobre prakse)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Obvestilo za javnost in medije št.2)

Vabilo na delavnico: Spoznavanje in prepoznavanje užitnih divjih rastlin ter uporaba v kulinarični ponudbi (gre za strokovno delavnico, ki ni namenjena širši javnosti)

Kulinarični natečaj: KUHAJMO Z DIVJIMI

Poročilo delavnic Spoznavanje in prepoznavanje užitnih divjih rastlin ter njihova uporaba v kulinarični ponudbi

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Obvestilo za splet in medije št. 6)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Obvestilo za splet in medije št. 7)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Vabilo na otvoritev učne poti na Slapu)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Recept: FRTALIJA IZ CVETLIČNEGA ŠOPKA)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Recept: GRENKULJIČINA JUHA)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Obvestilo za splet in medije št. 8)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Strokovno vodenje po učni poti)

Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap (Obvestilo za splet in medije št. 9)

 

logotipi-za-projet