Informacija o sofinanciranju Program razvoja podeželja 2014 - 2020

prp

Program razvoja podeželja in Evropska komisija.

 

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja občina Vipava in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 

 

Evropa investira v podeželje
Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Občina Vipava v okviru izvajanja posameznih ukrepov izvaja naslednje aktivnosti, sofinancirane s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020.

Občina Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«.

V okviru LAS Vipavska dolina  je bila odobrena operacija Zelene priložnosti – divje rastline / Tematska pot Slap, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER.