Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15

promet in redarstvo

 

Za zagotavljanje varstva cest in okolja ter varnega in neoviranega prometa na občinskih cestah v naselju in zunaj naselja, svoja pooblastila izvajajo občinski inšpektorji in redarji, ki so organizirani v skupni službi Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, ki je doseglijiva na spodjiem naslovu:

 

Medobčinska uprava

Cesta goriške fronte 11

5290 Šempeter pri Gorici

Glavna pisarna:

T:  05/335 73 71

F: 05/335 73 70

E: medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si

I: www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/medobcinska-uprava