promet in redarstvo

 

Za zagotavljanje varstva cest in okolja ter varnega in neoviranega prometa na občinskih cestah v naselju in zunaj naselja, svoja pooblastila izvajajo občinski inšpektorji in redarji, ki so organizirani v skupni službi Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, ki je doseglijiva na spodjiem naslovu:

 

Medobčinska uprava

Cesta goriške fronte 11

5290 Šempeter pri Gorici

Glavna pisarna:

T:  05/335 73 71

F: 05/335 73 70

E: medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si

I: www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/medobcinska-uprava