The parish Church of St. Primus and Felician

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Vrhpolje 42a, 5271 Vipava