Uradna stran občine je dostopna na obcina.vipava.si

Zavod za turizem TRG Vipava

NOVIČKE

ZIMSKI URNIK GOSTILN
17.01.2023
KRHNE Ponedeljek: zaprto Torek: zaprto Sreda: 12.00 - 22.00 Četrtek: 12.00 - 22.00 Petek: 12.00 - 22.00 Sobota: 12.00 - 22.00 Nedelja: 12.00 - 16.00 GOSTILNA PODFAROVŽ Ponedeljek: zaprto Torek: zaprto Sreda: 12.00 - 22.00 Četrtek: 12.00 - 22.00 Petek: 12.00 - 22.00 Sobota: 12.00 - 22.00 Nedelja: 12.00 - 22.00 GOSTILNA IN VINOTEKA FALADUR Ponedeljek: 12:00 - 22:00 Torek: 12:00 - 22:00 Sreda: 12:00 - 22:00 Četrtek: 12:00 - 22:00 Petek: 12:00 - 22:00 Sobota: 12:00 - 22:00 Nedelja: zaprto JOLLY VIPAVA BAR & GRILL Urnik kuhinje: Ponedeljek: 11.00 - 15.00 Torek: 11.00 - 15.00 Sreda: 11.00 - 20.00 Četrtek: 11.00 - 21.00 Petek: 11.00 -21.00 Sobota: 11.00 - 21.00 Nedelja: 11.00 - 20.00 PICERIJA NA PLACU Ponedeljek: 7.00 - 20.00 Torek: 7.00 - 20.00 Sreda: 7.00 - 20.00 Četrtek: 7.00 - 22.00 Petek: 7.00 - 22.00 Sobota: 7.00 -22.00 Nedelja: 12.00 - 21.00 GOSTILNA THEODOSIUS Ponedeljek: 18.00 -22.00 Torek: 1
Preberi več
Edinstvena Slovenija - moderiran pogovor s ponudniki doživetij in predstavitev poziva edinstvenih doživetij Slovenije za leto 2023
27.01.2023
Pred nami je 33. sejem Alpe - Adria, osrednji turistični sejem v Sloveniji. Slovenska turistična organizacija že vrsto let partnersko pristopa k sejmu z izvedbo strokovnih dogodkov in tematsko obarvano predstavitvijo na osrednjem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani. V sodelovanju z destinacijami in turističnimi ponudniki na razstavnem prostoru I feel Slovenia izpostavljamo edinstvena doživetja Slovenije, ki nosijo znak Slovenia Unique Experiences (SUE). Slovenska turistična organizacija vas v okviru spremljevalnega programa sejma Alpe Adria v četrtek, 16. februarja 2023, ob 10.15 uri (Dvorana Urška 1) vabi na strokovni dogodek EDINSTVENA SLOVENIJA. Slovenia Unique Experiences (SUE) je zbirka edinstvenih, avtentičnih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia. Več o samem dogodku.
Preberi več
Vabilo na usposabljanje »ABC PODJETNIŠTVA«
26.01.2023
SPOT Svetovanje GORIŠKA vabi vse potencialne podjetnike in podjetnike začetnike, da se udeležite usposabljanj »ABC PODJETNIŠTVA« KOMU SO NAMENJENA? Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom. Namen je opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah. POSEBEJ ZA PODJETNICE Javna agencija SPIRIT Slovenija bo tudi v letu 2023 objavila Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023. Na natečaj se bodo lahko prijavile vse podjetnice, ki so svoje podjetje ustanovile v letu 2022 in na istem natečaju leta 2022 še niso prejele spodbude, in podjetnice, ki nameravajo podjetje ustanoviti v letu 2023, do dneva oddaje vloge na natečaj, ki bo konec maja 2023. Za prijavo na natečaj bo potrebno pridobiti potrdilo o uspešno opravljenem u
Preberi več
3-dnevni online program: TRAJNOST V POSLU
16.01.2023
3 dni | 14 interaktivnih delavnic - Sestavite program po svoji meri. KAJ? Okoljski predpisi, direktive o poročanju podjetij, bančne zahteve, dobaviteljski pogoji in drugo postajajo vse strožji, kompleksnejši in jih je potrebno dosledno upoštevati. Obvezno bo letno poročanje o družbenih in okoljskih vplivih ter tveganjih, povezanih z našim poslovanjem. Trajnost dokazano spodbuja tudi inovacije in učinkovitost poslovanja, manjšo porabo energije in manj odpadkov. Program Trajnost v poslu prinaša znanja o izvajanju trajnostnih strategij v vseh poslovnih funkcijah. Ponuja bogat nabor delavnic o aktualnih trajnostnih temah na področju vodenja, financ, notranjega nadzora, revizije, trženja, SCM, nabave in razvoja kadrov. Osredotoča se tudi na trajnost v različnih panogah kot so turizem, energetika in logistika. KAKO? 3-dnevni online program sestavljajo 3 osrednja predavanja in bogat nabor 14 interaktivnih delavnic. Vključeno bo delo na konkretnih pra
Preberi več
Vipava na sejmu Vakantiebeurs v Utrechtu
13.01.2023
V sredo, 10. januarja, je svoja vrata ponovno odprl turistični sejem Vakantiebeurs Utrecht, potekal pa bo do nedelje, 15. januarja. Na razstavnem prostoru I feel Slovenia poleg STO svojo ponudbo predstavlja še 20 partnerjev, med drugim tudi Zavod za turizem TRG Vipava v sodelovanju s Kampom Tura. Obiskovalci se navdušujejo nad raznoliko ponudbo Vipavske doline, ter seveda vrhunskimi vipavskimi vini.
Preberi več
Informacije o slovenskih in evropskih javnih razpisih s področja turizma
09.01.2023
Slovenski in evropski razpisi predstavljajo priložnost za pridobitev dodatnih sredstev za uresničevanje projektov razvoja, oblikovanja ali izboljšanja kakovosti turistične ponudbe in povečevanja inovativnosti v turizmu. Slovenska turistična organizacija želi pomagati pri pospeševanju vključevanja turističnega sektorja v evropske in slovenske programe, zato redno objavlja tekoče slovenske in evropske razpise s področja turizma za pridobitev nepovratnih sredstev. Aktualne javne razpise lahko sledite na spletni strani Slovenske turistične organizacije (STO). Med drugim so objavljeni razpisi za: - Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu. - Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma. - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. - Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko reševalnih služb.
Preberi več

IDEJE ZA OBISK

Rimskodobni grobovi
Rimskodobni grobovi so bili odkriti na Laurinovi ulici in so lep primer rodbinskih grobnih parcel, kakršne sicer poznamo iz nekropol velikih mest. Standardna oblika je žgan pokop, kakršnega pozna ta prostor že iz časa starejše železne dobe. Novost so tako imenovane grobne skrinje, to so zaboji, sestavljeni iz opečnih strešnikov (tegul) ali iz kamnitih skriljastih plošč ali pa celo kombinacija obojega. V skrinjah so najdeni žara z sežganimi kostmi, ter pridatki, ki so umrlega spremljali v zagrobnem življenju. Obvezen dodatek je tudi novec, katerega namen je bilo plačilo brodnine Haronu. V grobnih skrinjah najdenih v Vipavi, sta bila obvezen pridatek k žari vrček in skodelica, oboje praviloma iz uvožene, italske lončenine. Žara sama pa je bila vedno navaden lonec domače proizvodnje. Zanimivo je, da so v odkritih grobovih praviloma vsaj dvojni pokopi, torej dve žari, dva vrča, dve skodelici. Nenavadna izjema, ki je drugod ne poznajo, je opečna
Preberi več
Cerkev sv. Križa na Gradišču pri Vipavi
Pravilno orientirana cerkev, obdana z obzidjem nekdanjega pokopališča, stoji sredi vasi, na vrhu griča severovzhodno od Vipave. Do nje vodi štirinajst kapelic, postaj križevega pota, ki so jih zgradili leta 1882. Najprej so jih opremili z oljnimi podobami križevega pota, ki so jih naročili pri Simonu Ogrinu. Med 1986 in 1989 so slike zamenjale freske, delo Krištofa Zupeta, stari križev pot pa so prenesli v p.c. Marije Tolažnice žalostnih v Logu. Vir in informacije: DEKANIJA VIPAVSKA (1 IN 2)- Leksikon cerkva na Slovenskem, Mohorjeva družba Celje, 2004, uredil Luka Vidmar
Preberi več
Grad Lože
DVOREC COBENZL Stavbni kompleks je delno vkopan v hrib nad vasjo, ob vznožju ga obdajajo vinogradi, za njim pa se razteza gozd. Na tem mestu naj bi bil že v 12. stoletju stal neutrjen srednjeveški dvor, ki so ga zgradili grofje Bogenski, v njem pa so živeli ministeriali Leitenburg, po katerih je kraj dobil ime. Na začetku 13. stoletja so posest podedovali grofje Andleški, po letu 1228 pa je prešla v last oglejskih patriarhov. Ti so jo leta 1351 prepustili Habsburžanom, ki so jo leta 1399 podelili Walseejcem. Leta 1472 je posest prešla v deželnoknežjo last, v drugi polovici 16. stoletja pa najprej v zakup, nato v last rodbine Cobenzl. Sedanji dvorec je dal pred letom 1675 zgraditi Janez Filip Cobenzl. V glavnem poslopju je bila tudi grajska kapela Kristusovega trpljenja. Po izumrtju rodbine leta 1810 je posest podedoval Mihael grof Coronini in jo leta 1822 prodal zdravniku Jožefu Mayerju. V lasti družine Mayer je dvorec ostal do druge svetovne vojne, po n
Preberi več
Slap pri vipavi
Strnjena vas pod Planino, sredi katere stojita ob glavnem trgu župnijska cerkev in dvorec Lanthieri. V virih je Slap prvič omenjen leta 1215. Okoli leta 1220 naj bi tu bila komenda malteškega viteškega reda s hospicem, na temelju katere naj bi nato zrasla cerkev in dvorec. Dvorec Lanthieri - stavbni kompleks stoji zraven župnijske cerkve ob osrednjem trgu na vrhu vasi. Po legendi naj bi v srednjem veku na tem mestu stal hospic malteških vitezov, o čemer naj bi pričali na zunanji strani sosednje cerkve vzidani posvetilni križi. Zemljiško gospostvo se je verjetno razvilo iz pristave pod rodbino Zwegkhenburg v zadnji četrtini 17. stoletja in kmalu po letu 1691 prešlo v last rodbine Flachenfeld..Posestvo je nenehno prehajalo iz rok v roke. Leta 1873 je posestvo prišlo v last grofov Lanthieri iz Vipave; ti so ga leta 1873 namenili za vinarsko in sadjarsko šolo. Nad vhodnim portalom je vzidana plošča z napisom "Visokorodni gospod Kar
Preberi več
Muzejska zbirka analogne oddajne tehnike na Nanosu
Značilnost širjenja elektromagnetnih valov višjih frekvenc, ki jih uporabljajo UKV in TV oddajniki je v tem, da se ti valovi odbijajo od naravnih ovir. Ker je Slovenija pretežno gorata, morajo zato oddajniki biti postavljeni na čim večji višini. V tem je razlika od srednjevalovnih oddajnikov, ki so bili do uvedbe UKV oddajnikov postavljeni izključno na ravnih površinah, v dolinah in ob morju. V Sloveniji je bilo postavljenih pet osnovnih oddajnih centrov in sicer na Krvavcu, Kumu, Pohorju, Plešivcu in na Nanosu. Vsi ti centri so bili zgrajeni v začetku šestdesetih let in so s pomočjo pretvorniške mreže pokrivali s svojimi signali skoraj 100% naseljenih področij. Panorama Na področju, kjer je sedaj oddajni center Nanosa so bile narejene prve meritve slišnosti na UKV-področju v letih 1953–1954. Ker imamo z Nanosa pregled nad velikim delom Primorske in Notranjske, so začeli leta 1955 oddajati slovenski radijski UKV program,
Preberi več
Semenišče ali Spodnji grad - Vipava
Spodnji grad stoji nad izvirom reke Vipave, imenovanim Podfarovž. Zgrajen je bil tako kot Stari (zgornji) grad najverjetneje že v 12. stoletju, bržkone v obliki dveh visokih, z notranjim dvoriščem povezanih stavb, ki sta bili sedež posesti grofov Bogenskih in grofov Andleških; v virih se prvič omenja leta 1329 kot castrum inferius. Po letu 1269 je Spodnji grad s pripadajočo posestjo prešel v last oglejskega patriarha, v 14. stoletju pa so si ga večkrat lastili Goriški grofje; v njihovi lasti je bil tudi leta 1500, ko so ga podedovali Habsburžani. V drugi polovici 15. stoletja so fevd upravljali grofje Turn in ga konec 15. stoletja verjetno dodatno utrdili pred turškimi vpadi, leta 1528 pa je združeno gospostvo zgornjega in spodnjega gradu prešlo v posest baronov Lanthieri. Ti so najverjetneje v drugi polovici 16. stoletja Spodnji grad temeljito predelali v enotno stavbo, ki je bila okoli leta 1659 glavni sedež rodbine, potem pa so zgradili no
Preberi več

NASTANITVE

Kmetija z nastanitvijo Ferjančič
Nedaleč iz Vipave se v prijetni primorski vasici poleg znanega plezališča Gradiška Tura nahaja kmetija Ferjančič. Kmetija je že dobro poznana po prirejanju tradicionalne Osmice in sicer 2 x letno (v aprilu in novembru). Takrat je dogajanje še posebej pestro. Osmica bo potekala po objavljenem datumu od 13. maja do 22 maja 2022. Na osmici lahko obiskovalci uživajo v domačih dobrotah kot so različni narezki s pršutom in sirom, vipavski joti, zelju, mesninah, ter odličnih domačih štrukljih. Kmetija se ukvarja tudi z vinarstvom. Od belih vin ponujajo rebulo, pinelo in sauvignon od rdečih pa cabernet sauvignon, refošk in merlot. Družina Ferjančič ponuja svojim obiskovalcem tudi možnost nastanitve in sicer v dveh sobah. 1. soba: 3 postelje 2. soba: dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem V vsaki sobi je TV, tuš in WC pa si sobi delita.
Preberi več
Kamp Tura
Športno rekreacijski center in kamp Do Kampa Tura pridete, če v Vipavi zavijete proti Gradišču in se povzpnete po 1,6 km dolgi asfaltirani cesti. Kamp Tura leži pod naravno plezalno steno Gradiška tura, v neokrnjenem območju Nature 2000. Presenetil vas bo čudovit razgled na zgornjo Vipavsko dolino. Znašli se boste v mirnem okolju, odmaknjeni od mestnega vrveža, kjer boste uživali v počitku in različnih športnih dejavnostih. Gostom je na voljo: 10 prostorov za avtodome 30 šotorišč 2 tenis igrišči z umetno travo 4 stezno balinišče igrišče za odbojko na mivki košarkarsko igrišče rokometno igrišče igrišče za mali nogomet otroška igrišča umetna plezalna stena izposoja električnih in navadnih koles.
Preberi več
Vojkova koča na Nanosu
Vojkova koča na Nanosu (1240m) je planinska postojanka pod vrhom Pleše (1262m) na visoki kraški planoti Nanos. Odprli so jo leta 1949 in se imenuje po narodnem heroju Janku Premrlu-Vojku (1920 -1943).
Preberi več
EKO koča Nanos - možnost parkiranja za avtodome
Ponujajo 7 mest za parkiranje avtodomov. Za več informacij kontaktirajte kočo.
Preberi več
Apartmaji Tanto
Apartmaje Tanto najdemo v idilični vasici Malovše, ki se nahaja na sredi poti med Novo Gorico in Ajdovščino. V bližini vasi je Kamp David in avtocesta, kar predstavlja odločno izhodišče za odkrivanje krajev v kratkem času. Lokacija je kot nalašč za športne navdušence, saj je v neposredni bližini veliko pohodniških poti, in kolesarskih poti, Vipavska dolina pa je tudi poznana po vrhunskih vinarjih. V kompleksu so na voljo štirje sodobni apartmaji za 2-4 oseb. Vsak apartma ima eno sobo, na razpolago je še raztegljiv kavč. Apartmaji imajo popolno opremo (mikrovalovna pečica, TV, brezplačen Wi-Fi, klima, hladilnik, posteljnina, brisače, …). Vsak apartma ima svoj čar, dva apartmaja pa nudita prelep razgled na Vipavsko dolino. Apartmaji nudijo tudi skupni prostor za druženje in vrt. V pritličju kompleksa se nahaja vinska klet s skrivnim vhodom, ki nobenega ne pusti ravnodušnega. V bližini stavbe se nahaja podzemni
Preberi več
Majerija
Podzemna Prenočišča Domačija Majerija vam poleg odlične kulinarične in vinske izkušnje nudi možnost enkratne izkušnje prenočevanja pod zemljo. Na razpolago vam je deset dvoposteljnih sob, obarvanih na temo zelišč. Umeščene so pod zeliščnim vrtom, tik ob naši 300 let stari domačiji. Odločitev za izgradnjo sob pod površjem zemlje izvira iz dejstva, da je Majerija kulturni spomenik, ki ga z novo strukturo nismo želeli razvrednotiti. Prav tako iz dejstva, da se nahajamo dobesedno med vinogradi in sadovnjaki in na ta način ne vplivamo na spremebo čudovite naravne krajine. Naravo ohranjamo za danes in jutri. Kljub temu smo poskrbeli da so sobe naravno osvetljene z obilom sončne svetlobe, polne domačnosti in pozitivne energije. Čez dan iz sobe lahko opazujete razgibano nebo, zvečer pa iz postelje uživate v opazovanju zvezd. Celotno doživetje zaokrožata prijeten mir in tišina. Izkušnja, ki jo morate poskusiti! Sobe so vam na
Preberi več

Zemljevid turistične ponudbe

REZERVIRAJTE SI OGLED / DOŽIVETJE
Vipava je prava zakladnica neokrnjene narave in bogate kulturne dediščine.
Skupaj z lokalnim turističnim vodnikom se odpravite na raziskovanje naravno
in kulturno bogatega mesta in podeželja.

Prepričani smo, da boste izvedeli in doživeli veliko novega. Preverite našo ponudbo.
Vodeni ogledi po vipavskih ulicah

Dogodki in prireditve

 • Glasba, koncert, festival
 • Gledališče
 • Izobraževanje
 • Kulinarika
 • Kultura
 • Prireditev
 • Razno
 • Sejem, tržnica
 • Šport
 • Tečaj, delavnica, predavanje
 • Za otroke
  V prikazanem obdobju ni vnešenih dogodkov.