Podružnična cerkev Marije Snežne na Obeluncu nad Gočami

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Cerkev Marije Snežne, 5271 Vipava