Odprta vrata Vinarskega muzeja Vipava

17. 10. 2023 TIC V. 160