Župnijska cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Podragi

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Podraga 82a, 5271 Vipava